Ewolucja systemów informatycznych

maxavor.eu

Początki systemów informatycznych sięgają lat 60’ XIX wieku. Początkowo służyły one tylko ewidencji transakcji przeprowadzanych na co dzień, ale i nie tylko. Służyły również do obsługiwania dużych transakcji przy których człowiek mógłby mieć problemy z obliczeniami oraz podsumowaniem operacji. Od lat zapobiegały popełnieniu błędów oraz poprawiały rzetelność transakcji. Z biegiem czasu systemy te były ulepszane tak, aby nie popełniać błędów wcale. Wkrótce po wprowadzeniu systemów typu SET wprowadzono systemy informacyjno-decyzyjne. Ich działanie polegało na zbieraniu danych, a następnie analizowaniu ich tak, aby przewidzieć błędy, które mógłby popełnić człowiek. Były one niestety zawodne, ponieważ zebranie wymaganych danych, a następnie przeanalizowanie ich trwało zbyt długo.

Wprowadzono więc następcę, czyli systemy wspomagania decyzji. Była to udoskonalona wersja systemów informacyjno-decyzyjnych, a więc czas analizowania danych znacznie uległ skróceniu.

Dzięki nowemu systemowi wiele transakcji przebiegło pomyślnie.