Informatyka w biznesie

Zastosowanie najnowocześniejszych systemów informatycznych ma również miejsce w biznesie. W tej dziedzinie stosuje się systemy informacyjno-decyzyjne. Dzięki tym systemom nawet największe przedsiębiorstwa nie mają problemów z podejmowaniem decyzji w sprawach biznesowych. Oprogramowanie to szczegółowo analizuje wprowadzane dane, a następnie przedstawia prognozę, które decyzje będą miały najefektywniejsze skutki na rozwój działalności.

Duże przedsiębiorstwa korzystają z nich w odpowiednich okresach, gdy podjęcie decyzji bez pomocy odpowiedniego oprogramowania może mieć przykre konsekwencje. Kolejną funkcją jest wsparcie na poziomie operacyjnym, czyli prognozują sprzedaż, obliczają zyski oraz straty jakie musi ponieść przedsiębiorstwo, aby zarobić. Częstym zastosowaniem nowoczesnych systemów informatycznych jest powierzenie im sterowania produkcją. Podczas tych czynności rejestrują one każde zdarzenie, każdą czynność wykonywaną przez pracownika, a następnie przedstawiają plan, dzięki któremu produkcja może przebiegać sprawniej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi