Category Archives: System DSS

System MRP

System MRP to nic innego jak Material Requirements Planning, czyli planowanie zapotrzebowania materiałowego. Jego zadaniem jest zbieranie procesów wymaganych do

Systemy transakcyjne

Do obsługi systemów transakcyjnych nie jest wymagany najnowszy sprzęt ani specjalistyczne oprogramowanie. Każdy obecnie dostępny na rynku komputer