Category Archives: System MES

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa, czyli Enterprise Resource Planning w skrócie ERP, reprezentuje grupę systemów informatycznych zintegrowanych. Grupa ta

Systemy sterowania procesami technologicznymi

Systemy sterowania procesami technologicznymi różnią się od innych systemów tym, że posiadają charakterystyczną specyfikę pracy. Muszę one bowiem działać szybko,