Category Archives: System MRP

System BMP oraz BI

Każda firma wyposażona jest w System Zarządzania Procesami Przedsiębiorstwa. Business Process Management umożliwia definiowanie, a następnie zarządzanie wymianą informacji znajdujących się

Systemy PLM i RFID

System PLD – Lifecycle Management to System Zarządzania Cyklem Życia Produktów. Tego typu systemy służą do wspierania przedsiębiorstw w procesie wytwarzania oraz rozwoju

WorkFlow – System przyszłości

Zarządzanie przebiegami procesów pracy w obecnych czasach jest bardzo ważne. Tym właśnie zajmuje się innowacyjny System WorkFlok, który zarządza przepływem dokumentów